Borg inligting en aansoekvorm

Die Stilbaai Rots en Strand Kushengelklub gaan vanjaar vir die ag-en-twintigste agtereenvolgende jaar die Stilbaai Galjoen Derby 2019 op 10 Augustus 2019 te Stilbaai aanbied.

Hierdie is n puik georganiseerde, omgewingsvriendelike gebeurtenis waarop besighede trots is om mee geassosieer te word, en waarby daar nagenoeg 420 deelnemende hengelaars (70 Spanne) jaarliks inskryf.

Ons wil u besigheid die geleentheid bied om by die ontwikkeling van die sport asook Rots en Strand hengel onder die jeug betrokke te raak, deur ons van ʼn borgskap te voorsien. 

KRY JOU BORG AANSOEKVORM HIER

In ruil vir u borgskap bied ons aan u die volgende: 

 • Blootstelling van u handelsnaam in korrespondensie aan deelnemende inskrywings en ander instansies.
 • Reklame op die kompetisie webwerf (www.stilbaaigaljoenderby.co.za), gekoppel aan u webwerf, indien u dit sou verkies.
 • Reklame van handelsnaam op die dag van die kompetisie. Verskaf asseblief n plakker met u handelsmerk van ‘n maksimum grootte van A3 vir die Borge Bord of n bannier wat ons in die saal kan opsit.
 • Bekendstelling gedurende die prysuitdeling.
 • Hoofborg word vernoem na Derby.

Die Galjoen Derby en sy doelstellings : 

1. Deelnemers
a. Ongeveer 420 hengelaars, (70 spanne), met hulle gesinne vanoor die hele land hoofsaaklik Wes- en Oos-Kaap streek.
b. Daar word jaarliks ongeveer 60 hengelaars weggewys vanweë beperkte sitplek vir die onthaal en prysuitdeling in die Stilbaai Gemeenskapsaal. 

2. Borgskappe, Onkostes en Prysgelde  

a. Die grootste jaarlikse uitgawe is die golf hemp wat elke deelnemende lid ontvang. Hierdie koste met drukwerk beloop ongeveer R 120.00 per persoon. Aangesien die grootste getal inskrywings oor die Wes- en Oos-Kaap is, is dit ‘n uitstekende advertensie medium.
b. Die totale borgskappe beloop jaarliks ongeveer R 50 000 en berus ons dus op u mildelike bydraes. 

3. Bewaring 

Die Galjoen Derby word geskoei met die primêre oogmerk op bewaring. Die vrylating van die vis is vir ons belangrik en daarom word daar in samewerking met die Wes Kaapse Natuurbewarings raad waarby ongeveer 25 weegbeamptes betrokke is, seker gemaak om die meerderheid vis by die see te weeg en vry te laat.

Sien die geskiedenis afdeling oor die afgelope jare se statistiek. 

Ons is trots deurdat ons bewaring promoveer! 

4. Ontwikkeling  

a. Die fondse wat ingesamel word, word hoofsaaklik gebruik vir die bevordering van Rots en Strand hengel, hoofsaaklik junior hengel. Ons subsideer jaarfooie, aas, vervoer en nasionale toernooi kostes wat tot R 8 000 per hengelaar kan beloop. 

b. Stilbaai hengelklub se sukses is voor die hand liggend deurdat ons met die volgende kan spog oor die laaste aantal jare:

 • Ses junior springbokke met uitstekende leierseienkappe deurdat almal van hulle kapteine van die spanne geword het.
 • Een Senior President A Hengelaar.
 • Een Senior President B Hengelaar.
 • Een Senior Dame President A Hengelaar.
 • Een Springbok Dame Hengelaar.
 • Twee Senior Springbok Hengelaars.
 • Een Meester Springbok Hengelaar. 

c. Met ons diepte van kennis in Stilbaai kushengelklub, is ons sukses ons trots en bly ons dus ten alle tye gefokus op die bewaring van ons bronne vir ons nageslagte. 

5. Geskiedenis  

 • 2016 – 412 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R 89 000 – 193 galjoene gevang 192 vrygelaat – 1 dood
 • 2015 – 366 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R 72 000 – 92 galjoene gevang 90 vrygelaat – 2 dood
 • 2014 – 412 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R 72 000 – 35 galjoene gevang 35 vrygelaat – 0 dood
 • 2013 – 410 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R 66 000 – 104 galjoene gevang 104 vrygelaat – 3 dood
 • 2012 – 390 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R 63 000 – 39 gevang 37 vrygelaat – 2 dood
 • 2011 – 402 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R 47 500 – 40 gevang 39 vrygelaat – 1 dood
 • 2010 – 355 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R46 000 – 81 galjoene gevang 68 vrygelaat – 13 dood
 • 2009 – 408 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R45 000 – 55 galjoene gevang 48 vrygelaat – 7 dood
 • 2008 - 408 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R35 000 – 36 galjoene gevang 26 vrygelaat – 10 dood
 • 2007 – 372 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R28 000 – 69 galjoene gevang 40 vrygelaat – 29 dood
 • 2006 – 360 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R25 000 – 36 galjoene gevang 32 vrygelaat – 10 dood
 • 2005 – 348 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R24 000 – 50 galjoene gevang 32 vrygelaat – 14 dood
 • 2004 – 354 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R18 000 – 98 galjoene gevang 46 vrygelaat – 52 dood
 • 2003 – 342 Hengelaars / Totale waarde van pryse beloop R15 000 – 82 galjoene gevang 39 vrygelaat – 34 dood
 • Die jare voor 2003 het ons egter nie stasistiek nie nie maar kan wel bevestig dat die Derby twintig jaar gelede met 60 inskrywings begin het.

Laasgenoemde statistiek bewys hoe Stilbaai kushengelklub die bewaring van ons bronne promoveer. Hierdie jaar sal daar slegs 3 geweegte pryse wees wat minimaal teenoor die vrylating sal staan, ten einde vrylating verder te bevorder.  

U gunstige oorweging van hierdie borgskap en u betrokkenheid by die Stilbaai Galjoen Derby 2019 sal hoog op prys gestel word. 

Indien u bereid is om betrokke te raak, voltooi asseblief hierdie vorm en e-pos na potgieter.raldu@yahoo.com. U kan ook die voltooide vorm aan een van die volgende Stilbaai hengelklub bestuurslede oorhandig:  

 • Raldu Potgieter
 • Xander de Beer
 • Marlene Addinall

Die Uwe
Raldu Potgieter
Voorsitter Stilbaai Kushengelklub
potgieter.raldu@yahoo.com
072 390 7775