Kompetisiereëls
 1. Alle Wette en Regulasies met betrekking tot Natuurbewaring, Seevisserye en omgewingsake moet ten strengste nagekom word.
 2. Geen swem tussen hengelplekke word toegelaat nie, enige persoon wat hom/haar skuldig maak daaraan sal lei tot diskwalifisering van span.
 3. Geen persoon mag meer as 2 (twee) Galjoene in sy besit hê nie.  Alle Galjoen wat maat is (35 cm) kwalifiseer vir hierdie kompetisie en hoef nie noodwendig 1 kg te weeg nie. Daar is geen beperking op die aantal Galjoene gevang nie.  U mag steeds net 2 in u besit hê.  Alle vis meer as 2 wat u hou moet lewendig in ‘n poel gehou word tot die beampte by u kom om dit te weeg en vry te laat.
 4. Slegs eetbare vis tel, en moet aan die vereistes voldoen (minimum gewig van 500 g). Onderworpe aan die vis se maat, tensy geweeg en lewend teruggeplaas.
 5. Slegs Galjoen tel vir spanpryse.
 6. Elke hengelaar mag slegs met 1 (een) stok op ‘n slag hengel. Galjoene wat geweeg en vrygelaat word moet steeds maat wees (35 cm).
 7. Geen gesamentlike sak mag gebruik word nie, en die naam van die hengelaar moet op die sak aangebring wees tydens kompetisie en inweeg.  Alle weegbriewe moet die sakke vergesel by die inweeg.
 8. Sodra ‘n hengelaar kwalifiseer vir enige swaarste Galjoenpryse, word sodanige vis geëlimineer vir die swaarste sak Galjoen, maar tel wel vir die spanprys.  Indien ‘n Galjoen die hoek te diep sluk, moet u slegs die strop voor sy mond  afknip, en nie probeer om dit te verwyder nie, ten einde die vis nie te beseer nie. Pryse vir Galjoene sal onder drie afdelings resorteer:-
  i) Geweegte Galjoene.
  ii) Swaartste sak pryse. Sluit vrygelate Galjoene in.
  iii) Weeg en vrylaat-afdeling.
 9. Kompetisie-ure Saterdag, 10 Augustus 2019 vanaf 07:00 tot 16:00.  Elke hengelaar se vis moet nie later as 16:00 in die inweegkampie geplaas word nie.  Inweeg by Gemeenskapsaal.  Die skale sluit stiptelik om 16:00 by die Gemeenskapsaal.  Geen vis wat laat ingebring word sal oorweeg word nie.
 10. • Naamlesing vind op 10 Augustus 2019 om 06:00 by die hengelklub plaas.

  • Alle hengelaars moet by die naamlesing teenwoordig wees. “Roll call” sal gehou word.

  • Elke Spankaptein moet sy span se name Vrydag 9 Augustus 2019 nie later as 20:00 by die klubhuis inhandig. 

 11. Alle fooie is betaalbaar voor aanvang van die kompetisie by die Hengelklub, Vrydag, 9 Augustus 2019 tussen 17:00 en 20:00.
 12. Waar dames aan die kompetisie deelneem, sal dit toelaatbaar wees dat ‘n manlike hengelaar wie  ookal aan die kompetisie deelneem vir sodanige dame mag ingooi, maar geen ander hulp mag verleen word nie.
 13. Geen vis mag voor inweeg enigsins gemerk word of sy keel gesny word nie.
 14. Vis moet vry van sand wees.  Ondermaat vis sal lei tot die diskwalifikasie van die span.
 15. Geen vis mag deur spanlede of hengelaars onderling gedeel word nie.
 16. Slegs die Kaptein van elke span word by die inweegkampie toegelaat.
 17. Spanne mag nie na inteken verander word nie.
 18. Die verbreking van enige reëls of regulasies deur ‘n hengelaar mag lei tot die diskwalifisering van sy span.  Lyne in, is stiptelik 07:00 op Saterdag 10 Augustus 2019 en nie vroeër nie.
 19. Klagtes of ongerymdhede moet voor 16:00 aan die Toernooi-organiseerders, Raldu Potgieter, Stefan van Huyssteen of Xander de Beer rapporteer word.  Die Toernooi-organiseerders se beslissing sal bindend en finaal wees.
 20. Areas waar gehengel mag word strek vanaf:  Wes van hawemuur tot Sandstrand te Heuningnesbaai wes van Jongensfontein.  ‘n Rooi vlag sal in die middel van die sandstrand geplaas wees.
 21. Slegs publieke en openbare paaie mag deur voertuie en voetgangers gebruik word, behalwe vir die weegbeamptes wat privaatpaaie sal gebruik.  Die gebruik van privaat paaie sal tot diskwalifikasie van span lei.
 22. Onthaal en Prysuitdeling – 18:30 vir 19:00 stiptelik.
 23. HOU ASSEBLIEF DIE HENGEL- EN STRANDGEBIED SKOON. BAIE DANKIE VIR U ONDERSTEUNING EN GENIET DIE DAG!
 24. RALDU POTGIETER
  VOORSITTER

  NB:  ‘n Vriendelike versoek vanaf Stilbaai Hengelklub om soveel moontlik vis terug te plaas ten einde hengel se bestaan te laat seëvier.