Meer inligting

Alweer Galjoen Derby op Stilbaai!!!  Groot en baie pryse om te wen.  Die sluitingsdatum is 30 Junie 2019 – nie ‘n dag later nie!  Soos julle almal teen die tyd weet, raak die Derby elke jaar groter en iewers sal ons ‘n lyn moet trek.  Maak dus seker om vroegtydig in te skryf om teleurstelling te voorkom.  Vir die 10 spanne wat verlede jaar nie betyds ingeskryf het nie, nou is julle kans vir 2019.

Pryse sal kontantpryse wees of geskenke met min of meer gelykstaande waarde.  Die Stilbaai Hengelklub behou die reg  voor om enige kontantprys te wysig of te vervang met ‘n geskenk of andersom.

SPANNE Bestaan uit ses lede
KOSTES R 2 550 per span (Verblyf uitgesluit) 
R 4 170 per span (2 Nagte - Verblyf ingesluit)
DEPOSITO 50% betaalbaar voor 30 Junie 2019 in beide genoemde inskrywings (Slegs een deposito per span)
BALANS Betaalbaar op 9 Augustus 2019 by aankoms.
INSKRYWINGS Stuur asseblief aan Raldu Potgieter per meegaande inskrywingsvorm of gebruik die elektroniese vorm.
DEPOSITO’S Word gedeponeer in die rekeningnaam van:
Stilbaai Hengelklub, Nedbank, Takkode 184705 (Still Bay)
Rekeningnommer : 2532010789 (Spaar)
GOLFHEMDE Elke deelnemer ontvang ‘n Gholfhemp. Groottes moet verskaf word op meegaande inskrywingsvorm.
VERBLYF Diegene wat verblyf verlang, sal tuisgaan by Stilbaai- en Jongensfontein Karavaanpark en ander wat deur die organiseerders bespreek sal word.  Breekskade deposito is betaalbaar by aankoms. Bring eie beddegoed.
PRYSE Totale prysgeld: R 50 000 +
Sal later aangekondig word.
MERK & VRYLAAT Meeste pryse vir die vrylaat van vis ten einde om Nasionale vis en bronne te beskerm 

NEEM KENNIS! Geen laat inskrywings sal oorweeg word nie.

Alle spankapteins moet op Vrydag 9 Augustus 2019 tussen 17:00 en 21:00 by die Stilbaai Hengelklub te Hoofweg-Wes aanmeld ten einde alle reëlings, fooie en kompetisiereëls te finaliseer.  Indien u laat kom, moet vooraf (finale) reeling met die organiseerder, Raldu Potgieter getref word.

Geen hengel die voorafgaande 24 uur, naamlik 9 Augustus 2019 in die bogenoemde area, naamlik Rietvlei se vywers tot Heuningnesbaai, toegelaat sal word nie.  Die sandstrand tussen Preekstoel en die Riviermond is uitgesluit by die bostaande verbod.

Die prysuitdelingsfunksie vind hierdie jaar in die Gemeenskapsaal plaas.  Indien daar metgeselle is wat ook die funksie wil bywoon, moet hulle Raldu Potgieter vooraf laat weet vir bespreking teen R 120 per persoon.

Stilbaai Hengelklub sien uit na julle koms.  Ons sal solank die galjoene groot en vet maak!!

Vriendelike Hengelgroete

Raldu Potgieter

072 390 7775

Voorsitter – Stilbaai Rots en Strand Hengelklub
NS – GEEN TERUGBETALINGS SAL GEDOEN WORD NIE